הודעות

בעקבות המתקפה על יישובי העוטף שהחלה ב-7 באוקטובר, 2023 הוכרז על מצב מיוחד בעורף, בהתאם לסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהמשך הורחבה ההכרזה על המצב המיוחד לשטח מדינת ישראל כולה והכרזה זו מוארכת מעת לעת. בנוסף, הוכרז על מלחמת "חרבות ברזל". לאור המצב הביטחוני, עלה משמעותית הצורך בהגנה על בעלי משקים והחקלאים הפועלים בשטח, בין היתר, באמצעות חלוקת ערכות התגוננות אישית הכוללת אפוד וקסדה לחקלאים עבור פעילויות חקלאיות. התמיכה מיועדת לחקלאים הסובלים משמעותית מירי טילים בעוטף עזה וגבול לבנון. תאריך אחרון לבקשה : 21/4
על מנת לתת מענה לצורך בידיים עובדות לחקלאים אלו, אישרה הממשלה, ביום 21 בינואר 2023 את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב 10,000 עובדים נוספים, כחלף עובדים פלסטינים. העסקת עובדים זרים לפי קול קורא זה תחייב קבלת היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1 יג' לחוק עובדים זרים להעסקת עובד זר לשנת 2024 בכפוף לתשלום כל האגרות החלות על פי כל דין ויתר התנאים לקבלת היתר כאמור מרשות האוכלוסין וההגירה.  
בחוזר מידע בדבר: דיווחים על צריכת המים דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים
משרד החקלאות מציע הטבה ייחודית למשרתי מילואים: קורסים והכשרות ב-50% הנחה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.