מידע בנושא עובדים זרים

על מנת לתת מענה לצורך בידיים עובדות לחקלאים אלו, אישרה הממשלה, ביום 21 בינואר 2023 את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב 10,000 עובדים נוספים, כחלף עובדים פלסטינים.

העסקת עובדים זרים לפי קול קורא זה תחייב קבלת היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1 יג' לחוק עובדים זרים להעסקת עובד זר לשנת 2024 בכפוף לתשלום כל האגרות החלות על פי כל דין ויתר התנאים לקבלת היתר כאמור מרשות האוכלוסין וההגירה.

 

לאור קיומה של יתרת מכסה להקצאה, הוחלט לפרסם מחדש את הנוהל, במסגרתו תינתן אפשרות נוספת לחקלאים וקבלני עיבוד אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשה במסגרת לוח הזמנים שנקבע בנוהל שפורסם, להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר, למשך יתרת שנת 2024. 

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2024, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

שר החקלאות ח"כ אבי דיכטר: "המהלך נותן מענה מידי לצרכי החקלאים שעד ל-7 באוקטובר העסיקו עובדים פלסטינים, ומאז נתקלים במחסור בידיים עובדות. הודות להחלטת הממשלה בה אישרנו תוספת של 10,000 עובדים נוספים לענף החקלאות, אנו מסוגלים למלא את החוסר שנוצר עקב אי העסקתם של עובדים פלסטינים בישראל, ולסיים את העונה הקרובה עם השפעה מינימלית על ייצור החקלאות ועונת הקטיף הנוכחית. נמשיך לפעול בהתמדה מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לשמור על הרציפות התפקודית וביטחון המזון של אזרחי

על רקע העובדה המצערת לפיה רק מאות בודדות של ישראלים התגייסו לעבודה בחקלאות- בתנועת כפרי האיחוד החקלאי קוראים להחזרת העובדים הפלשתינים לעבודה בענף החקלאות בטווח הקצר ובהכנת תכנית אסטרטגית להשבת העבודה העברית לחקלאות.

על הסכם העסקה בתחילת העבודה ועל הסכם פשרה (ויתור על תביעות) בסיומה

מאז ה-7.10.2023, "השבת השחורה", הפסיקו כ-10,000 עובדים זרים את עבודתם בענף החקלאות, חלקם נטשו ללא כל הודעה מוקדמת, אחרים פנו למעסיקיהם טרם עזיבתם ובקשו למצות זכויותיהם.

בנסיבות כאמור פנו אלי מעסיקים רבים בשאלה כיצד עליהם לנהוג. התשובה מתחלקת:

עובדים שהודיעו כי בכוונתם לעזוב לפני פקיעת אשרתם דינם כמתפטרים על כל הנובע מכך (מכל מקום לגבי עובדים שמקום עבודתם לא בשטח בו נבצרות עבודה).

בינתיים, בשבועות האחרונים התקשרו עובדים (תאילנדים) לא מעטים שנטשו את מקום עבודתם וטסו לארצם עקב המלחמה וביקשו לשוב למעסיקיהם, רבים מהם כבר שבו.
לגבי אלה ההתייחסות הנכונה בדרך כלל אמורה להיות כאל עובדים שיצאו ל"אינטר ויזה", חופשת מולדת, נשמרות להם זכויותיהם כמקובל תוך גריעת תקופת העדרותם לעניין זכויותיהם.

אגב יסופר, בסוף נובמבר הגיע לישראל שר החוץ התאילנדי לביקור קצר על מנת לפגוש נתיני ארצו. בביקורו נפגש השר בבית החולים אסף הרופא עם קבוצה של תאילנדים שחזרו ימים אחדים קודם משביים בעזה. מקצת מהעובדים הפתיעו את השר שעמד נדהם כאשר אמרו לו שברצונם להשאר בישראל ולהמשיך עבודתם אצל מעסיקיהם.

מידע נוסף

  • הערת מערכת

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על האפשרות של מעסיקים בענפי החקלאות שמשקיהם החקלאיים מצויים באחת מהמועצות האזוריות והמקומיות באזורי לחימה כהגדרתן בנוהל והעסיקו עובדים זרים כדין בתקופה שקדמה לתקופת הלחימה כמפורט בנוהל להגיש בקשה לתמיכה עבור העסקת עובדים ישראלים וזרים בחקלאות בשנת 2023, לצורך שמירת הרציפות התפקודית של

המשקים, הכל בהתאם להוראות נוהל זה.

חקלאי בעל היתר העסקה בתוקף המעוניין להזמין עובדים מסרילנקה בענף החקלאות, נדרש לפנות ללשכה פרטית מורשית לענף החקלאות לצורך מילוי טופס בקשה להזמנת עובד . הבקשות יוגשו לאגף חקלאות במינהל עובדים זרים ע"י הלשכות והטיפול בבקשות יעשה לפי סדר הגעתן למשרדנו ובכפוף למכסה פנויה למעסיק המזמין.

עמוד 1 מתוך 9

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.